ΝΤΕΛΙΦΟΥΝΤ ΦΡΕΣ-ΦΡΟΖΕΝ ΠΡΟΝΤΑΚΤΣ ΜΟΝ.ΙΚΕ

Στοιχεία Εταιρείας

Επωνυμία: ΝΤΕΛΙΦΟΥΝΤ ΦΡΕΣ-ΦΡΟΖΕΝ ΠΡΟΝΤΑΚΤΣ ΜΟΝ.ΙΚΕ

Διεύθυνση: Πειραιώς 242, 17778 Ταύρος

ΑΡ.ΓΕΜΗ: 143611801000

ΑΦΜ: 800873974

ΔΟΥ: ΣΤ Αθηνών

Έγγραφα Δημοσιότητας

Ισολογισμός 2020

Ισολογισμός 2019

Ισολογισμός 2018

Ισολογισμός 2017

Πρόσκληση 2019

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ_ΑΡΧΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ